Bokbasen Bibliotek

Størst utvalg. Full kontroll.

Bokbasen Bibliotek blir Allbok Bibliotek

I forbindelse med at Bokbasen i januar lanserer Allbok, den nye låne- og leseappen for bibliotek, endrer Bokbasen Bibliotek navn til Allbok Bibliotek. For mer informasjon om Allbok og Allbok Bibliotek ta gjerne kontakt med oss på bibliotek@bokbasen.no.

E-bøker og lydbøker i bibliotek

Bokbasens plattform for e-bøker og lydbøker i bibliotek støtter den nye lisensmodellen for e-bokutlån som anbefales av Nasjonalbiblioteket. Den nye modellen trådte i kraft 1. januar 2018 og alle bibliotek kan benytte Bokbasen Bibliotek for kjøp og administrasjon av de nye lisensene. Lydbøker tilbys etter samme lisensmodell inntil en egen modell eventuelt er på plass.

Bokbasen Bibliotek har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll og oppfølging enkelt og effektivt for bibliotek og innkjøpskonsortier. Alle lisenser dere har kjøpt i tidligere lisensmodell, samt informasjon og statistikk for titler mottatt gjennom Kulturrådets innkjøpsordning, vil lastes over til Bokbasen Bibliotek slik at ingenting går tapt for biblioteket. Løsningen er også integrert med eBokBib og BookBites på en slik måte at overgangen til ny modell ikke vil merkes for lånerne på annen måte enn at utvalget i appen blir mye større.

Bruk av Bokbasen Bibliotek er gratis for biblioteket, det eneste dere må gjøre er å registrere dere som brukere av tjenesten.

Stort utvalg
Størst utvalg av norske og internasjonale e- og lydbøker!
Leseapp
Integrert med den leseappen du ønsker å bruke!
Kontroll
Sett budsjettregler og styr tilgjengelighet på sjanger og egne samlinger!
Rapportering
Se utlån og bruk i sann tid. Lag egne rapporter for videre analyse!

Kjøp lisenser

Bokbasen Bibliotek inneholder en markedsplass der alle forlag har mulighet til å selge sine e-bok- og lydboklisenser. Lisensene for e-bøker er i tråd med Nasjonalbibliotekets anbefalte modell der hver lisens har en varighet på 10 utlån de to første årene etter bokens utgivelsesdato. Etter to år selges lisensene per utlån. Lydboklisenser selges også som pakke eller pr. utlån inntil en eventuell lydbokmodell foreligger. Markedsplassen har god søkefunksjonalitet, enkle oversikter over nye utgivelser, topplister av ulike slag og praktiske løsninger for sortering og filtrering av trefflister.

For de bibliotek som kjenner Mentor vil søket og presentasjonen av bøkene være lett gjenkjennelig, for alle andre håper vi det vil bli en positiv første opplevelse. I innkjøpsprosessen er det også funksjonalitet som gir innkjøper enkel oversikt over sin nåværende lisensbeholdning og utviklingen i utlånet av enkelttitler. På denne måten blir det enklere å treffe innkjøpsbeslutninger som både dekker lånernes etterspørsel og bibliotekets behov for effektiv ressursbruk.

Kontroll på kostnadene

Alle bøker som er eldre enn 2 år belastes per utlån. Det er derfor viktig å ha kontroll på bruk av disse. Bokbasen Bibliotek gir deg mulighet til å sette et årsbudsjett, fordele på måned, samt velge hvor mye du vil bruke per sjanger. Dette sikrer at biblioteket aldri vil bruke mer enn det de har planlagt.

Rapportering

I Bokbasen Bibliotek har biblioteket alltid full oversikt over sin kjøps- og utlånshistorikk. I enkle oversikter vises kjøp av lisenspakker og utlån av enkelttitler i forhold til budsjettrammene og sjangerfordelingen biblioteket har registrert. Slik blir det enkelt å følge med på hvor mye av budsjettet som er brukt og hva som gjenstår for perioden.

Statistikkverktøyet gir oversikt over utlån på tittelnivå for ønsket periode. Rapportene kan enkelt eksporteres til Excel.